Κρύο και πόνος

Πληροφορίες σχετικά με τον πόνο και τη θερμοκρασία διαβιβάζονται στη σπονδυλική στήλη και τον εγκέφαλο

Ο ευαίσθητος στο κρύο και τη μενθόλη υποδοχέας TRPM8 ανήκει στην ομάδα των θερμοϋποδοχέων που επηρεάζουν την αίσθηση του πόνου και τη διαβίβαση των σημάτων πόνου. Η μενθόλη μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του υποδοχέα TRPM8. Οι υποδοχείς TRPM8 αποτελούν το 15% του συνόλου των ευαίσθητων στον πόνο υποδοχέων.


Πληροφορίες σχετικά με τον πόνο και τη θερμοκρασία διαβιβάζονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τη σπονδυλική στήλη και τον εγκέφαλο μέσω μικρών νευρικών ινών. Για παράδειγμα, μια βλάβη στον ιστό διεγείρει τους αλγοϋποδοχείς που στέλνουν σήματα μέσα από περιφερικά νεύρα που περνούν από τη σπονδυλική στήλη και φτάνουν στον εγκέφαλο.
Το Ice Power Cold Gel μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος, γεγονός που ενεργοποιεί τους θερμοϋποδοχείς (υποδοχείς TRPM8) ώστε να διαβιβάσουν την αίσθηση του κρύου μέσω των ίδιων νευρικών ινών που χρησιμοποιούν οι αλγοϋποδοχείς για τη διαβίβαση των σημάτων του πόνου. Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών που μεταφέρθηκαν από τους νευρώνες στη σπονδυλική στήλη και στον εγκέφαλο, ο πόνος γίνεται πιο ελεγχόμενος.