Θερμοκρασία δέρματος

Η επίδραση του Ice Power Cold Gel στη θερμοκρασία του δέρματος

Αλλαγή της θερμοκρασίας του δέρματος μετά την εφαρμογή του Ice Power Cold Gel*

Διάφορες μελέτες θερμογραφικής ανάλυσης κατέδειξαν ότι το Ice Power Cold Gel μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος κατά 5-7°C. Η φυσική κρυοθεραπευτική δράση της μενθόλης και της αιθανόλης διαρκεί περισσότερο από ό,τι η παραδοσιακή κρυοθεραπεία και έτσι η ανακούφιση του πόνου είναι πιο αποτελεσματική.

*Abstract: World Institute of Pain 4.-6.2.2012: “Cold gel effects verified by thermal skin sensors and simultaneous dynamic thermography”, Airaksinen O. et al.